Bokningsregler

Bokningsregler

Avbokning minst 30 dagar innan ankomst återbetalas 100 %, minus en avbokningsavgift på 250 SEK.

30-15 dagar före ankomst återbetalas 50%.

14-0 dagar före ankomst återbetalas 0%.

Om det finns legitima skäl till avbokning som kan styrkas med ett intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag utgår ingen avgift. Legitima skäl är 1. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av ­allvarligt art, som drabbat dig, maka/make, sambo, familj ­eller ­medresenär. 2. det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t ex eldsvåda eller översvämning i din bostad.