Att ta sig hit

Att ta sig hit

Gästhamn för egen båt

Karlskrona Sjötaxi (karlskronasjotaxi.se)

Transport ombesörjes för stuggäster.

För den som har tillgång till helikopter har vi en registrerad helikopterplatta!